Edustajiston sääntömääräisessä kevätkokouksessa 26.3.2019 käsiteltyjä asioita

Etusivu
SDP Tampereen kunnallisjärjestön edustajistossa käsiteltiin valtuustoryhmän pj Pekka Salmen esittelemä valtuustoryhmän toimintakertomus ja kunnallisjärjestön pj Jyrki Koskisen esittelemä kunnallisjärjestön toimintakertomus. Tilinpäätöksen mukaan talous on edelleen…

Hallituksen päätöksiä 3/2019 (25.2.2019) kokouksesta

Ajankohtaista
  Päätettiin Tampereen kaupungin luottamustehtävien täytön periaatteiksi mm. asiantuntemus, kuntavaaliehdokkuus 2017 ja äänimäärä, kaksoisroolien purku, sukupuolijako ja enintään kahden yrityksen/yhteisön hallituksen jäsenyys. Päätettiin käsitellä luottamuspaikkojen…

Kokoustiedote 2/2019

Kokoustiedotteet
Hallituksen päätöksiä 2/2019 (4.2.2019) kokouksesta   Päätettiin esittää, että kaupunginhallituksen jäseneksi ja 3. varapuheenjohtajaksi valitaan Pekka Salmi. Päätettiin esittää, että kaupunginhallituksen konsernijaoston jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi…

Kokoustiedote 1/2019

Kokoustiedotteet
Hallituksen päätöksiä 1/2019 (16.1.2019) kokouksesta   Päätettiin valita Tampereen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:lle uudeksi pankiksi Tampereen Seudun Osuuspankki (TSOP). Päätettiin hallituksen jäsenille vastuualueet toimintasuunnitelman asiakohtien mukaan.…

Hallituksen kokous 13.11.2018

Etusivu
Hallituksen kokouksen 11/2018 (13.11.2018) päätöksiä Kokouksessa käsiteltiin valtuustoryhmän lausunto kunnallispoliittisen ohjesäännön luonnoksesta, ja päätettiin esittää kunnallispoliittinen ohjesääntö edustajiston sääntömääräisen kokouksen hyväksyttäväksi. Keskeiset esitetyt muutokset ohjesäännön…

Hallituksen kokous 5.11.2018

Etusivu
Hallituksen päätöksiä 11/2018 (5.11.2018) kokouksesta Kokouksessa päätettiin jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen 13.11.2018 kunnallispoliittisen ohjesäännön esittäminen edustajiston sääntömääräiselle kokoukselle, esitys tarkastuslautakunnan varajäseneksi ja esitys Tampereen Aikuiskoulutussäätiön…

Hallituksen kokous 8.10.2018

Etusivu
Hallituksen päätöksiä 10/2018 (8.10.2018) kokouksesta Kokouksessa päätettiin käyttää seurakuntavaaleihin talousarvioon budjetoitua enemmän varoja kirkkodemarien esityksen pohjalta. Kunnallispoliittisen ohjesäännön luonnokseen tehtiin kolme korjausta, merkittiin yksi vastalause…

Hallituksen kokous 3.9.

Etusivu
Hallituksen päätöksiä 9/2018 (3.9.2018) kokouksesta Kokouksessa kuultiin raportit viestintätyöryhmästä, järjestö- ja tapahtumatyöryhmästä, seurakuntavaalityöryhmä, jäsendemokratiatyöryhmästä, kaupunkipoliittisesta työryhmästä ja yhtiöittämispoliittista linjausta valmistelevasta työryhmästä. Päätettiin jättää kunnallispoliittisen ohjesäännön…

Hallituksen kokous 14.8.

Kokoustiedotteet
Kokoustiedote Tampereen Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön hallituksen kokouksessa 14.8. käsiteltiin mm. seuraavia asioita: SDP:n järjestöpäivät pidetään 1.-2.9. Tampereella, ja osallistumismaksun maksaneille SDP:n jäsenille on luvassa iloista yhdessäoloa…

Hallituksen kokous 7.6.

Kokoustiedotteet
Hallituksen päätöksiä 7.6. pidetystä kokouksesta Päätettiin hyväksyä viestintästrategia. Päätettiin, että viestintätyöryhmä jatkaa työtään ja tekee hallitukselle esityksen viestintävastaavan ja somevastaavan valinnasta sekä somemarkkinointiin tarvittavasta rahasummasta…