Tampereen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö on SDP:hen kuuluvien Tampereella toimivien puolueosastojen katto-organisaatio. Kunnallisjärjestö on perustettu 1906. Kunnallisjärjestön tehtävänä on tukea puolueosastojen toimintaa. Kunnallisjärjestö järjestää kokouksia, yleisötilaisuuksia, juhlia,
ohjaa ja valvoo puolueosastojen jäsenten osallistumista kunnalliseen toimintaan sekä johtaa paikallisen puolueväen valmistautumista valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin. Kunnallisjärjestö toimii yhteistyössä piirijärjestön ja puolueen toimielinten kanssa.

Kunnallisjärjestön jäseniä ovat Tampereella toimivat sosialidemokraattiset puolueosastot, joita tällä hetkellä on 26. Näissä on yhteensä noin 2000 jäsentä.

Kunnallisjärjestön ylin päättävä elin on edustajisto, johon puolueosastot valitsevat edustajansa. Toimeenpanevana hallituksena toimii kunnallistoimikunta. Kunnallisjärjestön puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Jyrki Koskinen ja varapuheenjohtajana Sofia Julin. Lisäksi kunnallistoimikuntaan kuuluu 10 jäsentä. Kunnallistoimikunnan kokouksiin osallistuvat myös sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja Tampereen demarinuorten edustajat.

Kunnallisjärjestön toimisto sijaitsee Tampereen Työväentalossa, sen viidennessä kerroksessa. Toimistossa työskentelee kunnallissihteeri Tuula Harkonmaa. Hän vastaa järjestön toiminnan pyörittämisestä yhdessä kunnallistoimikunnan kanssa. Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän poliittisena sihteerinä toimii Harri Sandell.

 Kunnallisjärjestön hallitus

Edustajisto

Tamperelaiset puolueosastot