Pekka Salmi esittää skeittipuiston rakentamista Tesomalle

Ajankohtaista

Valtuustoaloite skeittipuiston rakentamiseksi Tesoman alueelle

 

Skeittaus on vapaa-ajan harrastuksena paitsi monipuolinen liikunnan muoto, yhä enenevässä määrin myös osa kaupunkikulttuuria. Skeittaajat eivät ole pelkästään teini-ikäisiä poikia, vaan tosiasiallisesti skeittaamista harrastetaan laajasti leikki-ikäisistä varttuneempiin ikäluokkiin sekä poikien, että tyttöjen keskuudessa.

Skeittaaminen on kasvava, trendikäs ja urbaani liikuntamuoto, ja sen luonteeseen kuuluu kaupunkitilan haltuunotto siellä, missä rakennettu kaupunkitila tarjoaa skeittaamisen kannalta mielenkiintoisia ja haasteellisia suorituspaikkoja. Kaupunkitilassa skeittaaminen ei kuitenkaan aina ole turvallisuuden tai rakenteiden kestävyyden kannalta suotavaa. Tampereen kaupungin tulisikin tarjota turvallisia harrastuspaikkoja kaikenikäisille ja -taitoisille skeittauksen harrastajille rakentamalla ja ylläpitämällä skeittaajien kannalta mahdollisimman monipuolista ja helposti saavutettavissa olevaa skeittipaikkaverkostoa.

 

Lähtökohtaisesti pelkistä skeittipaikoista puhuminen on harhaanjohtavaa. Skeittipaikkoja käyttävät yhtä aktiivisesti skuuttaajat, bmx-pyöräilijät ja rullaluistelijat. Skeittipaikat ovat monien eri harrastajaryhmien harjoittelupaikkoja. Skeittipaikkojen suunnittelussa tulisikin huomioida eri lajit ja tuottaa eri lajeja yhdistäviä olosuhteita.

 

Tampereen kaupunki ja harrastusyhdistykset ylläpitävät tällä hetkellä neljää vakituista ja kolmea väliaikaista skeittipaikkaa sekä neljää BMX-pyöräilyn paikkaa. Harrastuspaikat sijaitsevat puistoissa, liikunta-alueilla sekä koulujen pihoilla. Ajanmukaisin ja monipuolisin on vuonna 2015 valmistunut Iso-Vilusen skeitti-, BMX- ja trial-pyöräilypuisto. Muut paikat ovat vaatimattomampia, joissa on muutama rakenne tai väline.

Kaupungissa on siis tällä hetkellä vain yksi mitat täyttävä skeittipuisto, ja senkin saavutettavuus on hieman hankala muiden kuin itätamperelaisten kannalta. Skeittauksen harrastusolosuhteet ovat tällä hetkellä vaatimattomat. Kunnollisia skeittipuistoja tulisikin rakentaa 3-4 kpl lisää eri puolille kaupunkia.

Tesomalla on yksi kaupungin ylläpitämä skeittipaikka. Alueen voimakkaan kehityksen ja keskeisen sijainnin sekä saavutettavuuden vuoksi olisi perusteltua rakentaa alueelle kunnollinen skeittipuisto, jota voisivat hyödyntää myös skuuttaajat, bleidaajat ja bmx-pyöräiljät. Puiston yhteyteen voisi rakentaa myös koripallokentän. Puisto voisi sijaita nykyisen skeittipaikan läheisyydessä tai Kohmankaaren alueella. Uusi skeittipuisto parantaisi harrastusmahdollisuuksia etenkin Länsi-Tampereella.

 

Esitänkin että, Tampereen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin monipuolisen skeittipuiston rakentamiseksi Tesoman alueelle.

 

Tampereella 24.10.2019

Pekka Salmi
Kaupunginvaltuutettu