Kokoustiedote 6/2019

Ajankohtaista

Hallituksen päätöksiä 6/2019 (5.8.2019) kokouksesta

Päätettiin määrätä kunnallisjärjestön nimenkirjoittajiksi puheenjohtajan lisäksi rahastonhoitaja Johanna Santaniemi ja varapuheenjohtaja Sofia Julin.

Päätettiin, että taloustyöryhmä valmistelee sijoitussuunnitelman.

Päätettiin syksyn ajalle tapahtumia, tilaisuuksia ja koulutustilaisuuksia.

Päätettiin, että viestintätyöryhmä suunnittelee nettisivu-uudistusta.

Päätettiin pitää edustajiston ylimääräinen kokous ke 18.9.2019, aiheena Tampereen kaupungin vuoden 2020 talousarvio ja ao. talousarvion esittelytilaisuus ke 30.10.2019.

Päätettiin jättää pöydälle valinnat Tampereen Infra Oy:n hallitukseen.

Päätettiin, että kunnallisjärjestön hallituksesta 9 suuren kunnallisjärjestön neuvottelupäiville osallistuvat Joanna Leino, Marjut Leppänen, Risto Pihlaja ja Jyrki Koskinen.