Kokoustiedote 5/2019

Ajankohtaista

Hallituksen päätöksiä 5/2019 (6.5.2019) kokouksesta

Valittiin henkilöitä ehdolle kaupunginvaltuuston esittämiin elimiin eli kaupungin lautakuntiin ja johtokuntiin.

Valittiin henkilöitä ehdolle kaupunginhallituksen esittämiin elimiin eli toimikuntiin.

Päätettiin ehdottaa Pirkanmaan Sosialidemokraateille, että maakuntahallituksen jäseneksi esitetään Atanas Aleksovski ja Pirkanmaan liiton tarkastuslautakuntaan esitetään jatkamaan Aila Dündar-Järvinen varsinaisena jäsenenä ja Esa Kanerva varajäsenenä.

Kunnallispoliittisen tilannekatsauksen yhteydessä päätettiin, että kunnallisjärjestö tekee linjauksen: Työterveyttä ei yksityistetä, eli Tullinkulman Työterveys Oy:tä ei myydä, vaan kehitetään yhtiötä voimakkaasti kaupungin kumppanina työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseksi.

Lisäksi kuultiin raportit viestintätyöryhmästä, järjestö- ja tapahtumatyöryhmästä, kaupunkipoliittisesta työryhmästä ja vaalityöryhmästä.