Kokoustiedote 4/2019

Ajankohtaista

Hallituksen päätöksiä 4/2019 (25.3.2019) kokouksesta

Päätettiin esittää luottamuspaikkaesitykset edustajiston sääntömääräisen kevätkokouksen 26.3.2019 päätettäväksi.

Päätettiin esityksistä luottamuspaikoille työvaliokunnan valmisteleman liitteen pohjalta ja päätettiin esittää luottamuspaikkaesitykset edustajiston sääntömääräiselle kevätkokoukselle 26.3.2019 tiedoksi.

Todettiin pankkitilien saldot ja kirjanpidollinen tilanne.

Päätettiin esittää edustajiston kokoukselle, että edustajiston edustajaperuste pidetään samana kuin aiemminkin, eli yksi edustaja alkavaa 35:ttä jäsentä kohden.

Kuultiin kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Aila Dündar-Järvisen katsaus kunnallispoliittiseen tilanteeseen.

Lisäksi kuultiin raportit viestintätyöryhmästä sekä järjestö- ja tapahtumatyöryhmästä.