Tampereen Infra Oy:n lähtökohdat vahvana yhtiönä turvattiin

Ajankohtaista

Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina 17.6.2019 esitystä Infra liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Infra Oy:n tulevaisuudesta on käyty pitkään neuvotteluita, sen jälkeen kun alkuperäinen esitys palautettiin demarien toimesta uudelleen valmisteltavaksi. Demariryhmä halusi, että ennen Infra Oy:n perustamista on katsottava yhtiön ja Kaupunkiympäristön palvelualueen työnjako.

Tehdyssä rajapintaselvityksessä nousivat esiin kaksi vaihtoehtoa: vaihtoehto 0+, joka olisi tarkoittanut heikkoa yhtiötä ja vahvaa tilaajaa, sekä vaihtoehto 1, joka olisi tarkoittanut vahvaa yhtiötä ja heikkoa tilaajaa.

Pekka Salmi on tyytyväinen saavutettuun kompromissiin. Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määritellään niin, että keskeiset rakennuttamisen toiminnot keskitetään kaupunkiympäristön palvelualueelle pääosin rajapintaselvityksen vaihtoehto 0+ mukaisesti ja Infra Oy:lle keskitetään kunnossapito- ja paikkatietopalvelut vaihtoehto 1 mukaisesti. Rakentamispalvelut säilyvät kuitenkin Infra Oy:ssa merkittävässä roolissa. Ensimmäisen viiden vuoden aikana rakentamispalveluita koskeva tilausten määrä Infra Oy:ltä on vähintään 10,0 milj. euroa vuodessa. Lisäksi rakentamispalveluita koskeva siirtyvän henkilöstön määrä arvioidaan vielä uudelleen.

 

Lisätietoja: Pekka Salmi, puh. 0505658898.