Valtuutettu Kirsi Kaivonen esittää sosiaalisen isännöinnin kokeilemista ikäihmisten asumispalveluissa

Ajankohtaista

SOSIAALISEN ISÄNNÖINNIN KOKEILU IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUISSA

Sosiaalinen isännöinti on suhteellisen tuore käsite, mutta se on viime vuosina linkittynyt vahvasti vammaispalveluihin. Sosiaalisen isännöinnin perusidea nousee kuitenkin asumisen tuen tarpeesta ja itsenäisen arjen hallintaan liittyvistä haasteista. Sosiaalista isännöintiä on tutkittu melko vähän Suomessa, mutta erilaisia hankkeita ja kokeiluja on toteutettu muun muassa Jyväskylässä, Lahdessa, Helsingissä ja nyt myös Tampereella. Kokeiluista on saatu hyviä kokemuksia ja osasta sittemmin myös vakiintuneita toimivia arjen palveluita.

Tampereen kaupunki käynnisti heinäkuussa 2018 rekrytoinnin, jolla etsittiin kahta Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijaa sosiaalisen isännöinnin kokeiluun, tavoitteena itsenäisesti asuvien tai siihen pyrkivien kehitysvammaisten turvallisen ja sujuvan arjen lisääminen. Rekrytointi onnistui ja hanke käynnistyi Raholassa Voionmaankadulla syyskuussa 2018. Samalla tontilla sijaitsee myös kehitysvammaisten ryhmäkoti, josta asukkaat saavat tarvittaessa myös hoidollista apua sekä sosiaaliset isännöitsijät tukea tehtäväänsä. Kyseessä ei kuitenkaan ole hoitotyö tai työsuhde, vaan sosiaaliset isännöitsijät toimivat asukkaiden ”naapuriapuna” ja tukena arjen pienissä haasteissa, toimivat turvaköytenä itsenäisen asumisen polulla ja tarjoavat tarvittaessa myös seuraa ja mukavaa yhdessä tekemistä. Sosiaaliset isännöitsijät asuvat samoissa taloissa omissa asunnoissaan, mutta ovat sovittujen pelisääntöjen mukaisesti muiden asukkaiden tavoitettavissa. Vastikkeena oman ajan käytöstä he saavat tuntuvan alennuksen vuokraan, ”työpuhelimen” sekä bussikortin. Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja sekä asukkaat että sosiaaliset isännöitsijät ovat olleet tyytyväisiä. Kokeilu kestää vuoden loppuun, mutta on jo lyhyessä ajassa osoittautunut toimivaksi ja tarpeelliseksi.

Kotona asuvien ikäihmisten kokema yksinäisyys on tänä päivänä keskeinen elämänlaatua heikentävä tekijä, johon myös sosiaalisen isännöinnin avulla pystyttäisiin vastaamaan. Ikäihmisen itsenäisesti kotona pärjäämistä voitaisiin tukea ja vahvistaa lisäämällä sosiaalista vuorovaikutusta ja mielekästä tekemistä. Turvattomuuden tunteella on myös merkittävä vaikutus kotona viihtymiseen ja ikäihmisen kokemaa turvattomuutta voitaisiin vähentää, kun lähellä olisi joku, jolta voisi pyytää apua matalalla kynnyksellä. Esitän, että Tampereen kaupunki toteuttaa sosiaalisen isännöinnin kokeilun myös ikäihmisten asumispalveluissa.    

 

Tampereella 15.4.2019

Kirsi Kaivonen (sd.)