Lauri Lyly: ”Tampereen talous on hoidettava kuntoon nyt”

Ajankohtaista

Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön edustajisto kuunteli torstaina korvat herkkinä pormestari Lauri Lylyä Tampereen kaupungin talouden sopeuttamisohjelman taustoista. Lylyn mielestä tasapainottaminen on parempi sana kuin säästöohjelma, koska ohjelma sisältää myös keinoja tulojen lisäämiseen.

– Talouden tasapainottamiseksi on tarkasteltava menoja mutta myös tuloja, Lyly perusteli.

Alustuksensa Lyly aloitti kahdella kalvolla, jotka kuvaavat asukasmäärän kehitystä Tampereella ja kehyskunnissa. Tampereen asukasmäärän kasvu leimaa Lylyn sanoin ”tosi paljon” kaupungin tulevaisuutta.

– 2000-luvun alussa kehyskunnissa prosentuaalinen asukasmäärän kasvu oli hiukan yli kaksi prosenttia ja Tampereella prosentin luokkaa. Kahden viimeisen vuoden aikana Tampereen asukasmäärä on kasvanut vuosittain 1,6-1,7 prosenttia, mutta kehyskunnissa alle prosentin. Kehityksessä tapahtui suuri muutos vuonna 2012, Lyly sanoi.

Viime vuonna vielä arvioiden mukaan Tampereen väkiluku kasvoi 3 693 ihmisellä ja kehyskunnissa 577:llä. Vuonna 2000 luvut olivat 2 294 ja 1 551, mutta tämän jälkeen Tampereen asukasmäärän kasvu jäi useana vuonna alle 2 000 ihmisen, kun taas kehyskunnissa luvut olivat 3 000 asukkaan tuntumassa.

Usean vuoden ajan Tampereella on tehty suunnitelmia 2 000 asukkaan kasvulle, joten muutos ylöspäin tarkoittaa todella isoja muutoksia palvelurakenteeseessa.

– Tampereen kaupungin on pystyttävä vastaavaan kaikkiin niihin muutoksiin, joita seuraa asukasmäärän kasvusta, Lyly sanoi.

Toinen kaupungin tulevaisuuteen vaikuttava merkittävä tekijä on työttömyysprosentti. Vuonna 2015 prosentti oli Tampereella 18,9 ja kehyskunnissa 14, viime vuonna Tampereen työttömyysaste oli pienentynyt 14,3:een, mutta kehyskunnissa se oli vain 8,8 prosenttia.

– Tampereen työttömyysprosentti on pienentynyt, mutta se on edelleen paha. Jos joka vuosi tuhat työtöntä työllistyy, merkitsee se 3-5 miljoonan euron verotulojen kasvua. Työmarkkinatuen kuntaosuus on 32 miljoonaa euroa vuodessa ja vain työllisyyttä parantamalla tämä euromäärä saadaan pienemmäksi, Lyly sanoi.

Tampereen tulos on saatava plussalle

Lyly kuvasi luottamushenkilöiden ja virkahenkilöiden työtä kohtuullisen haastavaksi. Taustalla on seitsemänä peräkkäisenä vuotena tehty alijäämäinen tulos.

– Pormestariohjelman mukaan valtuustokauden aikana tulos muuttuu plusmerkkiseksi. Meidän on kysyttävä itseltämme, että haluammeko oikaista nykyisen tuloskäyrän. Minun vastaukseni on, että ehdottomasti haluamme. Talouden sopeuttaminen on valtuustokauden keskeinen tavoite.

– Minun mielestäni Tampereen kaupungin talous pitää hoitaa kuntoon nyt, kun elämme talouden nousukautta, Lyly sanoi.

Lylyn mukaan valtuuskaudella noudatetaan tiukkaa menokuria, joka sallii vain 1-2 prosentin menojen vuosikasvun. Sopeuttamisen tarve euroissa on 40-50 miljoonaa.

Talouden tasapainottamisessa ovat mukana kaikki palvelualueet, joista Lylyn mukaan sosiaali- ja terveystoimi sekä koulutus ovat haasteellisemmat. Tavoitteena on, että soteen siirtymisen jälkeinen aika eli vuosina 2020-2021 talous on tasapainossa.

– Tavoitteenamme on muun muassa velkaantumisen kasvun taittaminen ja velan kasvun pysäyttäminen 2020 -luvun alkupuolella. Myös omaisuuden myynti on tarkastelussa mukana, Lyly sanoi.

Veron tarkistus on viimeisin toimenpide

Talouden sopeuttamisohjelman tavoitteena on, että henkilöstöä ei jouduta irtisanomaan. Palvelurakenteeseen, kuten palvelujen sijaintiin ja keskittämiseen sekä palvelutapoihin tulee muutoksia.

Kuntataloudesta ei voi puhua eikä kirjoittaa ilman viittausta verotuloihin. Lylyn mielestä kunnallisveron tarkistus on viimesijainen toimenpide. Vuosina 2019 ja 2020 Tampereen pidetään nykyinen taso, joten vuoden 2020 talousarvioiden laadinnan yhteydessä veroprosenttiin on mahdollista palata seuraavan kerran.

– Taloutta hoidetaan kuntoon muilla keinoilla kuin veroa korottamalla. Tulo- ja kiinteistöverojen tarkastelu on mahdollista, mikäli muut toimenpiteet eivät riitä tasapainottamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi, Lyly sanoi.

Lyly muistutti Tampereen elinvoiman edellyttävän tulopohjan vahvistamista.

Teksti ja kuvat: Ismo Alhoniemi